1. Aloitan suunnitteluprojektini aina maksuttomalla kartoitus-ja tutustumiskäynnillä asiakkaan luona. Kartoitamme yhdessä toiveet ja mieltymykset sekä keskustelemme läpi projektin laajuuden ja aikataulun. Käymme samalla myös tarkasti läpi huone- ja tilakohtaiset tarpeet kohteessa.
  2. Tapaamisen jälkeen lähetän kirjallisen tarjouksen suunnittelutyöstä, johon olen myös listannut kaikki tapaamisessa läpikäydyt ja sovitut asiat.
  3. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen lähetän suunnittelusopimuksen, jossa on kuvattuna toimeksiannon sisältö, suunnittelun aikataulu, hinta ja muut yksityiskohdat.
  4. Suunnitteluprosessi etenee vaiheittain siten, että sovimme projektiin liittyviä tapaamisia säännöllisin väliajoin, jolloin voimme käydä yhdessä läpi suunnitelman sisältöä ja tehdä tarvittaessa tarkennuksia. Suunnittelutyön eteneminen ja tapaamiset asiakkaan kanssa vuorottelevat tilannekohtaisesti. Suunnitelmien toteuttamista varten asiakas saa erikseen sovitut piirrokset, havainnekuvat, materiaalinäytteet ja tuoteluettelot hankintapaikkoineen ja hintoineen. 

Varaa maksuton arviointikäynti.