Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Danja Design
Danja Väänänen
Tiilimäki 32, 00330 Helsinki
Y-tunnus: 3164601-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Danja Väänänen
+358 40 903 3109
[email protected]

Rekisterin nimi
Danja Design nettisivujen asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien palveluiden ja toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Danja Design suunnittelutoimiston alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin voidaan rekisteröidystä henkilöstä tallentaa seuraavat tiedot:
– Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
– Palvelun järjestämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.
– Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä, Danja Design nettisivujen yhteydenottolomakkeen avulla ja palvelua käytettäessä.

Rekisterin tietoryhmistä 
Palvelussa käsitellään käyttäjän yhteystietoja sekä muita käyttäjän itsensä antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Danja Design ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Danja Design voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö
Danja Design käyttää nettisivuilla evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja palomuurein. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyden rekisterin yhteyshenkilöön.

Tietojen poistaminen 
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.